3x Majster Slovenska - 2011 & 2018 & 2022
1x Víťaz Slovenského pohára - 2019
1x Víťaz Alpe Adria Cup - 2022
EnglishSlovenčina

InéNiké SBLOrganizačné pokyny k domácim zápasom

1. októbra 2020

Podnikateľom a právnickým osobám sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb. V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný tím a pod.) presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva.

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:
– vstup a pobyt v priestoroch Športovej haly len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),
– zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje,
– pri vstupe je nevyhnutná dezinfekcia rúk,
– zákaz podávania rúk,
– pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia je potrebné zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatia.

Oficiálny web basketbalového klubu

Patrioti Levice