5x Majster Slovenska
2x Víťaz Slovenského pohára
1x Víťaz Alpe Adria Cup
EnglishSlovenčina

RozhovoryKucsa: Mojou snahou je, aby klub fungoval na zdravých základoch

16. augusta 2022

Do pozície šéftrénera ŠBK Junior Levice sa postavil skúsený kouč a bývalý reprezentant Slovenska Richard Kucsa. Ako bude pracovať pri neľahkom reštarte klubu? Čo budú oporné piliere jeho dlhodobej vízie? Aj na to odpovedal v rozhovore.

– Do novej sezóny ide ŠBK Junior Levice s tým, že sa chce naštartovať od najnižších kategórií. Čo vás viedlo prijať túto výzvu?

„Situácia v členskej základni nebola a nie je ideálna, k vytvoreniu vyššej basketbalovej kvality a konkurencie v klube je primeraná kvantita základná vec a bez toho je to veľmi náročné. Toto je veľká výzva všade, vzhľadom k celospoločenskej situácii na Slovensku ohľadom športu.“

– Z pozície šéftrénera aké ste si stanovil ciele v tomto smere?

„Šéftréner je z môjho pohľadu, ak sa bavíme o klubovom basketbale v našej krajine iba slovo a tie reálne atribúty, ktoré by táto pozícia mala obsahovať a vykonávať je ťažko dosiahnuť, pretože na to nemáme podmienky. Mojou snahou je prispieť, v čo najväčšej miere, aby klub fungoval na reálnych a zdravých základoch, najmä nie v krátkodobom, ale dlhodobom horizonte. Cieľom je upevniť a dotvoriť identitu ŠBK Junior Levice.“

– Klub iniciuje po 9 rokoch zmenu filozofie. Aká bude vízia z dlhodobého hľadiska?

„Ako som spomínal vo vyjadrení vyššie, bude to náročná cesta znova budovať základné piliere, pracovať na získaní kvantity. Niečo, čo je okamžite neviditeľné a pre mnoho ľudí aj málo motivačné. Filozofii musia všetci dôverovať, akceptovať možný ústup z výsledkových pozícií za posledné sezóny. Vízia je dlhodobo si udržať početnosť hráčskej základne, vytvoriť deťom a mladším hráčom/hráčkam podmienky na športové vyžitie a realizáciu na súťaživosť, a zabezpečiť im konkurenčné prostredie. Ďalšia kapitola je rozšírenie trénerského štábu a infraštruktúry, toto sú asi najkľúčovejšie oblasti. Až potom sa môžeme zamýšľať, ako vytvoriť hráčov pre najvyššie súťaže a reprezentácie, dať im takú výchovu, aby sa reálne vedeli presadiť v mužskom basketbale a mali šancu sa basketbalom aj živiť.“

– Dlhšiu dobu sa nepodarilo nabrať potrebné počty nových hráčov do tímu. Ako sa to dá zmeniť, čo je pre to potrebné urobiť?

„V prvom rade, nechceme ísť, hlavne pri mladších kategóriách a ani všeobecne cestou ‘kupovania‘ hráčov mimo nášho pôsobenia. Cesta je byť viac ‘na očiach‘, osloviť väčšiu plochu, byť aktívnejší a najmä presvedčiť rodičov a ľudí, ktorí inklinujú k tomuto športu, že máme čo ich deťom, mladým basketbalistom ponúknuť. Posledné dva necelé ‘covidové‘ roky boli obrovským negatívnym vplyvom v tejto oblasti a toto nám v tomto smere veľmi uškodilo.“

– Máte dobrú spoluprácu so základnými školami, ako to bude v tomto smere pokračovať? Začnete sa obzerať aj za hranicami Levíc po nových talentoch?

„6. ZŠ na Saratovskej 85 je bašta mládežníckeho basketbalu v meste, od vzniku ŠBK Junior Levice. Tu je spolupráca vynikajúca a myslím si, že ešte môže byť lepšia. Čo ale potrebujeme, je zlepšiť naše pôsobenie a komunikáciu aj na iných ZŠ, vrátane okresu, nie len samotného mesta. Toto je v dnešnej dobe pri rozširovaní klubovej základne nevyhnutné. Chcem zdôrazniť, že pri oslovovaní spolupráce s inými inštitúciami sa jedná o ŠBK Junior Levice – basketbalový klub.“

– Kedy začína letná príprava a aj náborové tréningy?

„Je to rôzne pri jednotlivých kategóriách, počas augusta sa rozbieha začiatok novej sezóny v klube.“

– O aké ročníky máte hlavný záujem a vlastne odkedy môže rodič doniesť dieťa na basketbal?

„Náš záujem je od najmenších a dvere nezatvárame ani pred ‘staršími‘ ročníkmi. Je pravda, že 15-16 roční a starší to majú oveľa ťažšie, ak len vtedy začínajú s basketbalom a v takýchto prípadoch to posudzujeme individuálne. Samozrejme, pri plnení nášho cieľa, budovať dlhodobo čo najväčšiu základňu, musíme mať väčšiu prioritu pri dopĺňaní u mladších/najmladších detí. Naše začiatočnícke kategórie v klube sú prípravy a bez ohľadu na pohlavie dieťaťa, ich môžu navštevovať deti od prvého ročníka ZŠ, alebo aj skôr, ak sú pripravené na fungovanie v kolektíve. Máme príklady detí, ktoré ešte nenavštevujú základnú školu, ale už s nami trénujú.“

– Čo môžete povedať o projekte, ktorý sa týka všetkých škôl v levickom okrese?

„Je to celé všetko len na začiatku, predstava a plány sú nám jasné, ale realizácia toho všetkého len začína. Cieľom je mať centralizované ‘riadenie‘ a usmernenie pri vytvorení basketbalovej ‘ligy‘ pre mládeže, do ktorej sa môžu zapojiť všetky školy z okresu. Táto ‘školská liga‘ je ale len vrcholom ľadovca. Máme záujem školám a učiteľom pomôcť pri zabezpečení väčšej pohybovej aktivity ich žiakov, prísť za nimi a metodicky pomôcť, tiež materiálne, ak to bude možné. A v neposlednom rade dať možnosť ‘skrytým talentom‘, aby sa mohli realizovať a dať im následne šancu pôsobiť v našom klube.“

– Plánujete vyťažiť aj zo značky a popularity Patriotov?

„Posledné sezóny je značka Patriotov stále viac populárnejšia a uznávanejšia, za čo si ľudia, ktorí okolo fungujú, zaslúžia veľký rešpekt. My sme veľmi radi, že môžeme s nimi spolupracovať a že tieto dve časti – mládežnícky a vrcholový basketbal, majú v meste určité prepojenie a tendenciu k ešte lepšej spolupráci. Našim cieľom nie je iba ‘parazitovať‘ na úspechoch Patriotov, chceme sa rovnako pričiniť k popularite basketbalu, ako takého v regióne. Našou úlohu je to vykonávať v našom priestore, je jasné, že ich úspechy idú ruka v ruke s povedomím ľudí o tomto nádhernom športe. Samozrejme, snaha je vyťažiť z tejto popularity čo najviac, aby sme to v budúcnosti mohli Patriotom vrátiť v podobe kvalitných odchovancov a veríme, že táto popularita sa udrží ešte dlho.“

Foto: Lukáš Droppan

Oficiálny web basketbalového klubu

Patrioti Levice